O firmie

KK Polska jest oddziałem rodzinnej firmy handlowej Kreyenhop & Kluge działającej od 1933 roku. Tak długie i duże doświadczenie w handlu artykułami spożywczymi z Azji daje nam nieocenioną eksperiencję i wiedzę, którą chętnie przekazujemy dalej naszym klientom.

Wyszukane
z Dalekich Krain

„Wyszukane z Dalekich Krain” jest hasłem przewodnim naszej działalności biznesowej pod kątem, którego opracowujemy asortyment sprzedażowy i na którym opieramy swoją markę dając naszym klientom możliwość sensorycznego doświadczania egzotycznych smaków.

Jesteśmy nastawieni na spełnianie oczekiwań i potrzeb naszych odbiorców już na wczesnym etapie rozpoznawania i zabezpieczania procesu usług zaopatrzenia, magazynowania i transportu naszych towarów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami nie tylko poprzez przeprowadzane kontrole, ale przede wszystkim w oparciu o jednakowy system zarządzania jakością, który wyznacza nam wysoki poziom kwalifikacji pracowników oraz równie wysoki poziom samych produktów.

Bezpieczeństwo towaru i towarzyszących procesów jest zawsze na pierwszym planie naszych działań, który z powodzeniem realizujemy dzięki odpowiedzialnym i pełnym poświęcenia pracownikom. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do zasobów ludzkich i długotrwałej współpracy, które są wpisane w centralną rolę firmy.

Umożliwiamy stałe możliwości progresu pracowników poprzez ścieżki rozwoju oraz szkolenia rozwijające ich umiejętności. Zarządzany przez nas System Jakości opiera się na kompleksowych ocenach, pomiarach ryzyka i wyznaczaniu mierzalnych ram przy ciągłym procesie doskonalenia naszych towarów i usług.

Jesteśmy świadomi, że nasze działania gospodarcze mają istotne znaczenie środowiskowe i mogą prowadzić w pewnym stopniu do zużycia zasobów naturalnych. W związku z tym podejmujemy konieczne kroki w naszej przedsiębiorczości do zmniejszenia emisji śladu węglowego i zużycia energii do niezbędnego minimum. W każdym aspekcie naszych działań, również inwestycyjnych, mamy na celu ukierunkowanie infrastruktury, wyposażenia, technologii oraz źródeł energii w taki sposób, aby zmniejszyć lub ograniczyć zużycie dostępnych zasobów.

Jako firma działająca na arenie międzynarodowej i wspierająca ekonomię poprzez promowanie różnorodności autentycznych kuchni i produktów, chcemy przyczynić się do pozytywnego rozwoju gospodarczego i społecznego krajów pochodzenia naszych towarów.