Zasady działalności

Naszą działalność kształtują jasno obowiązujące zasady pracy:

  Zadowolenie klienta i bezpieczne produkty to podstawowe cele naszych działań, które wyznaczamy poprzez standardy zapewniające kontrole procedur i procesów.
  Jako firma międzynarodowa, szczególnie szanujemy i doceniamy różnorodność wielokulturową oraz różnice wynikające z ich wartości i tradycji.
  Nasze kompetencje i niezawodność oraz umiejętne dopasowanie asortymentowe do oczekiwań konsumentów ugruntowuje naszą pozycję rynkową i pozwala na dalszy rozwój firmy.
  Pracując w systemie strukturalnym realizujemy procesy krótkiej ścieżki decyzyjnej tworząc w ten sposób centralną przewagę konkurencyjną.
  Aktywnie realizujemy ideę zrównoważonego rozwoju, a mając świadomość odpowiedzialności społecznej i ekologicznej bardzo ostrożnie obchodzimy się z dostępnymi zasobami.
  Z chęcią pomagamy sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów i stosujemy się do wspólnie ustalonych zasad.
  Otaczamy się silnymi ludźmi, których pasja, zaangażowanie oraz umiejętność przyjmowania uznania, jak również krytyki tworzą klimat sprzyjający zaufaniu i chęci do dalszej współpracy.
  Wspólnie tworzymy odpowiedzialność, rzetelność, przejrzystość i uczciwość.

Nagrody i wyróżnienia

Podziękowanie - Ciapkowo - 2024