Informacja RODO

Dane podmiotu

KK Polska Sp. z o.o.
Food & Non-Food Import
ul. Bolesława Krzywoustego 6
81-035 Gdynia

 

NIP: 586 225 22 39
REGON: 220969073
KRS: 0000353304
Certyfikat BIO: PL-EKO-01
Numer BDO: 000112627

 

Email: biuro@kkpolska.pl
Tel: +48 58 620 22 66
Tel: +48 58 620 22 87

My, KK Polska Sp. z o.o., jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować korespondencyjnie pod adresem ul. Bolesława Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia i pod numerem telefonu 58 620-22-66, a także pod adresem e-mail biuro@kkpolska.pl.

Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej, a także strony internetowej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione naszym pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym – poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Ostatnia aktualizacja treści niniejszych informacji nastąpiła 31 stycznia 2019 r